Temaforedrag om seksuell vold i parforhold for familievernet

Stiftelsen Javielsker fikk bevilget midler av Konfliktrådet, i samarbeid med Stiftelsen Tryggere, til å utvikle innhold og gjennomføre tema-foredrag for familievernkontorer om seksuell vold i parforhold.

Tiltaket har utgangspunkt i forskning som viser at 3,8 prosent av kvinner har vært utsatt for voldtekter i nære relasjoner. I tillegg har 5,5 prosent av kvinnene og 0,5 prosent av mennene vært utsatt for andre former for seksuelle overgrep av partner. Voldtekt og seksuelle overgrep i nære relasjoner er derfor en type vold som rammer mange, særlig kvinner. Relasjons-voldtekter og seksuelle overgrep i parforhold er en viktig men ofte underfokusert del av vold i nære relasjoner.

Familievernkontorene har en viktig rolle i å forebygge og avdekke vold i parforhold. Stiftelsen Javielsker og Stiftelsen Tryggere ønsker å gi kunnskap og kompetanse om temaet slik at de ansatte ved familievernkontorene settes i stand til å forebygge og avdekke den seksuelle volden i parforholdet.

Presentasjonen kan brukes fritt om dere ønsker å sette søkelys på dette temaet ved familievernkontoret. Det er også mulig å kontakte oss om dere ønsker at vi kommer og holder et tema-foredrag for dere.

Stiftelsen Tryggere, relasjonsvoldtekter: https://tryggere.no/relasjonsvoldtekter/