Om oss

Seksualitet angår alle mennesker, uansett alder, legning eller livssituasjon. Den griper inn i alle aspekter ved det å være menneske, og det er nær sammenheng mellom hvordan vi fungerer seksuelt og vår livskvalitet.

God seksuell helse ser ut til å være en ressurs og beskyttelses faktor som fremmer livskvalitet og mestrings ferdigheter. Åpenhet om mangfold og positive holdninger til seksualitet er samfunnsmessige faktorer som fremmer seksuell helse (Helsedirektoratet.no), og som stiftelsen JAVIELSKER derfor ønsker å fremme i alt sitt arbeide. Vi vil arbeide med seksualitet i et livsløpsperspektiv.

Stiftelsens fokus skal ta utgangspunkt i respekt for det enkelte menneskes egenverdi. Alle mennesker er likeverdige og skal behandles deretter, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk tilhørighet, hudfarge, funksjonsdyktighet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Vårt formål

Jaavielsker arbeider for å bedre befolkningens seksuelle helse. Dette vil vi gjøre gjennom:

  • Økt kunnskap og kompetanse om seksualitet, slik at befolkningen settes i stand til å ivareta egen seksuell helse.
  • Tiltak som fremmer seksuell helse for individer og grupper med særlige behov.
  • Arbeid for å oppnå åpenhet og positive holdninger til seksualitet i samfunnet gjennom deltakelse i den offentlige debatten.
  • Forebygging av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i befolkningen.

Daglig leder

Live Mehlum er daglig leder av stiftelsens virksomhet og prosjektleder for stiftelsens prosjekter. Mehlum er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo og har spesialkompetanse på kjønn, nære relasjoner og vold. Hun er i tillegg sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder. Mehlum har omfattende sexologisk kompetanse fra blant annet arbeidet som prosjektleder for Kast – kjøp av seksuelle tjenester i sitt tidligere arbeid som seniorrådgiver ved Reform – ressurssenter for menn.

Styret

Styret består av følgende medlemmer:

Lasse Dahl (styrets leder), sykepleier og ansatt som sjef, Luftambulansedrift i Norsk Luftambulanse.

Daniel Mehlum Wilhelmsen, sykepleier ved Sykehuset i Vestfold.

Haakon Aars, lege og spesialist i psykiatri og klinisk sexologi ved Institutt for klinisk sexologi i Oslo.