Jaavielsker er en stiftelse som jobber for å bedre befolkningens seksuelle helse.

Kontakt oss
God seksuell helse ser ut til å være en ressurs og beskyttelses faktor som fremmer livskvalitet og mestrings ferdigheter.