Seksuell trakassering og seksuell helse

Seksualitet er en helsefremmende ressurs for menneskers livskvalitet, også ved sykdom og funksjonsnedsettelser. Personer med kronisk sykdom har et like stort behov som andre for å snakke om og få veiledning knyttet til temaer som kropp, seksualitet og seksuell helse. Imidlertid er dette temaer som ofte forbigås både av personene selv men også av helsepersonell.

Stiftelsen Tryggere, Stiftelsen Javielsker og Norsk Forening For Nevrofibromatose (NFFNF) samarbeidet om å gjennomføre foredrag som hadde fokus på seksuell og psykisk helse samt seksuell trakassering og overgrep. Målgruppen for foredragene var:

  • Personer med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse
  • Fagpersoner som jobber med mennesker med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelse

Foredragene ble finansiert med prosjektstøtte fra Helsedirektoratet.

Her er en lenke til en nettsiden med foredragene – https://tryggere.no/artikler/seksuell-trakassering-og-seksuell-helse-mennesker-med-kronisk-sykdom/

Del den gjerne videre i ditt nettverk til de du tror kan ha interesse av temaene.