Kunnskapsfilm om sexkjøp blant unge

Stiftelsen Javielsker har vært så heldig å få innvilget tilskuddsmidler fra Justisdepartementet til å lage en kunnskapsfilm med en veileder om sexkjøp blant unge til bruk i skolehelsetjenesten ved de videregående skolene og ved studentsamskipnadene i landet.

Prosjektet er et tiltak hvor hensikten er å etablere en dialog med ungdom og unge voksne som har kjøpt sex (eller har vurdert å kjøpe sex) om deres erfaringer og følelser rundt praksisen. Prosjektet skal produsere en film om temaet som skal gjøres tilgjengelig for videregående skoler i hele landet, samt til landets 14 studentsamskipnader. Filmen vil inneholde en veileder som gir råd hvordan man kan initiere samtaler om sexkjøp med elever og studenter. Den vil være en viktig ressurs i seksualitetsundervisningen i skolene, og i samskipnadene i arbeidet med studenter som oppsøker helsetjenestene der. 

Målet med prosjektet er å redusere etterspørselen etter prostitusjon ved å komme på banen tidlig (eller før) i en sexkjøpspraksis. Erfaringer viser at samtale om praksisen åpner opp for refleksjon og fører til endring av vaner. Det overordnede målet med prosjektet er å redusere etterspørselen etter prostitusjon. Dette gjennom å forebygge kjøp av sex blant elever i videregående skoler og studenter på høyere utdanninger i Norge.

Vi gleder oss stort til å starte det spennende arbeidet med å lage denne filmen sammen med gode samarbeidspartnere i Hacienda Film AS!

Filmen er nå ferdig og kan nå spilles av fra denne siden (video i toppen av siden).