Scrollytell – et digitalt undervisningsopplegg om samtykke.

Det digitale undervisningsopplegget er nå ferdig og kan brukes fra denne nettsiden: https://samtykke.scrollytell.no/

Scollytell – et digitalt undervisningsopplegg om samtykke for ungdom

Stiftelsen Javielsker har vært så heldige å få innvilget søknaden vår og dermed få tilskudd fra Konfliktrådet til å utvikle og spre et digitalt undervisningsopplegg for ungdom om seksuelt samtykke i Scrollytell.

Scrollytell er en digital plattform som kan brukes både til innholdsartikler/formidling, som en erstatning til powerpoint/fremvisning og som e-læringsplattform. En Scrollytell kombinerer ulike modaliteter som tekst, bilde, video, animasjon, interaktivitet. Opplegget vil være et skreddersydd digitalt undervisningsopplegg som gjennom en kombinasjon av film, bilder, tekst, animasjon og interaktive løsninger, vil møte ungdommen på sin egen læringsarena.

Kjernen i undervisningsplattformen er at vi lærer best når vi oppslukes, og at nøkkelen til kunnskap er interesse. Denne typen kunnskapsformidling vil søke å vekke nysgjerrighet og begeistring hos ungdom i undervisningen av seksuelt samtykke. Det vil også foreligge en lærerveiledning til opplegget. Scrollytellen vil fungere som en samtalestyring for lærer eller helsesykepleier i møte med ungdommen. Varigheten på Scrollytellen, inkludert refleksjonsoppgaver, vil vare i underkant av en skoletime. Gjennom interaktive øvelser, faktaopplysninger og generelle caser vil elevene kunne diskutere og reflektere over samtykke.
Gode samarbeidspartnere som for eksempel Landsforeningen for helsesykepleiere vil hjelpe til i arbeidet med å spre undervisningsopplegget til skoler over hele landet.

Vi gleder oss stort til å sette i gang arbeidet i samarbeid med Ellen Morgenstjerne hos Scrollytell AS. Morgenstjerne har lang erfaring med innholdsproduksjon og har et stort sosialt engasjement. Hun har blant annet bidratt i å utvikle en Scrollytell for Redd Barna om morsmelk (https://morsmelk.reddbarna.no). Morgenstjerne var i tillegg prosjektleder for produksjonen av samtykkefilmen Slik ser samtykke ut! som Javielsker utviklet og produserte i 2020 for midler tildelt fra samme tilskuddsyter.

Stiftelsen Javielsker har omfattende kompetanse på området seksuell vold i form av daglig leder og styrets faglige bakgrunn.

Live Mehlum, daglig leder i Stiftelsen Javielsker vil være prosjektleder og ha det faglige og administrative ansvaret for å gjennomføre prosjektet.