Kunnskapsfilm om sexkjøp blant unge

Stiftelsen Javielsker har vært så heldig å få innvilget tilskuddsmidler fra Justisdepartementet til å lage en kunnskapsfilm med en veileder om sexkjøp blant unge til bruk i skolehelsetjenesten ved de videregående skolene og ved studentsamskipnadene i landet.