Å ha det godt i samlivet!

Ressurser

Et samlivskurs om kropp og seksualitet for minoritetskvinner og minoritetsmenn.

Stiftelsen Javielsker har vært så heldige å få innvilget søknaden vår og dermed fått tilskudd fra Konfliktrådet til å utvikle og gjennomføre et samlivskurs om kropp og seksualitet for minoritetskvinner og minoritetsmenn. Kurset er gjennomført som en pilot her i Vestfold. Kursene skal styrke minoritetskvinner og minoritetsmenn sin kunnskap og bevissthet om kropp og seksualitet for slik å bidra til å støtte opp om samlivet i parforholdet og legge tilrettelegge for en trygg og stabil familiesituasjon.

Det finnes i dag ikke et samlivskurs med fokus på kropp og seksualitet rettet mot minoritetsfamilier. Ifølge daglig leder Martine Seth ved Stella og Castor kompetansesenter er det et stort behov for kunnskap og veiledning når det kommer til kropp og seksualitet for denne gruppen. Mange i denne gruppen opplever utfordringer, oppfatninger og feilinformasjon i forhold til seksuelt samliv som gjør samlivet vanskelig for disse gruppene.

Kvinner med minoritetsbakgrunn i Norge har bakgrunn fra mer enn 200 land og regnes som sårbare blant annet når det gjelder vold og overgrep. Mange har bakgrunn i ikke-vestlige land som er preget av mer familieorienterte verdier enn det som er vanlig i storsamfunnet Norge. De har også ofte dårligere levekår enn befolkningen for øvrig.

Ifølge en ny rapport fra NKVTS i 2020 sliter kvinner som flytter til vestlige land mer med selvbilde enn i opprinnelseslandet. I rapporten kommer det også frem at minoritetskvinner har ulike forventninger til ekteskapet. Utsagn som «Sex er ikke noe du skal nyte. Det er for å få babyer» viser en utbredt forståelse av seksualiteten i ekteskapet, mens andre fortalte at de syntes det var viktig å være en aktiv seksualpartner (NKVTS, 2020). Også blant minoritetsmennene var disse ulike forventningene til stede.

Kurset vi har utviklet vil bidra til økt kompetanse om kropp og seksualitet og vil være med på å bygge opp om samlivet og familieforholdene. På denne siden kan du laste ned veilederen til kurset samt presentasjonene vi har fulgt vårt samlivskurs etter. Om dere opplever at dere trenger mer kompetanse for å gjennomføre kursene er det en rikholdig litteraturliste dere kan bruke for å eventuelt lese dere opp på forskjellige temaer. Dere er ogsåp velkomne til å ta kontakt med daglig leder av Javielsker, Live Mehlum for veiledning i hvordan dere kan gjennomføre et samlivskurs for deres brukere.